Sever 1
103

Gái một con đài loan tự sướng

Em không muốn sao? A!” Ah Cheng nói. Khi tôi học cấp ba, hầu hết các bạn trong lớp đều biết đến tôi,xxx trung quốc trước mặt tôi gọi tôi là con khốn, gọi mẹ tôi là con khốn, còn bố thì đầu xanh, thậm chí có người còn bịa ra những tiếng leng keng để cười nhạo tôi. Đúng như dự đoán, mặt đứa nào cũng không thể đỏ hơn được. đơn giản nhất.

View more